Logo

Beregn skat og skattekort 2019

Indhold

Systemet har visse begrænsninger, bl.a. vedrørende udenlandsk indkomst. Beregningen er vejledende.

Udfyld personoplysninger og tryk på "Fortsæt". Derefter tastes indkomstoplysninger mv. og resultatet af beregningen vil vise, om en ændring får så stor betydning, at der er grund til at få forskudsopgørelsen ændret.

Personoplysninger        
Civilstand i 2019:  
Jeg eller min ægtefælle er selvstændig erhvervsdrivende og/eller omfattet af reglerne i udligningsordningen for kunstnere:    
Jeg eller min ægtefælle ejer parcelhus, ejerlejlighed, sommerhus eller anden ejerbolig:    
  Skatteyder Ægtefælle
Medlem af folkekirken:
Antal børn født senest 1/1 2019 og er under 18 år pr. 31. december 2019 (udfyldes kun for den person, der får udbetalt børnefamilieydelse for barnet/ børnene)
Fødselsdato og -år (f.eks. 31.01.1960)
60-årig førtidspensionist eller efter-lønsmodtager:
Bopælskommune pr. 5. september 2018